Case Study – HR assistent

Trenger du hjelp til din bedrifts HR oppgaver, uten muligheten eller ønske om å ansette?

HVEM ER DU: Du jobber innen HR avdelingen i et firma eller har fått ansvarsområder innen HR.

SITUASJONEN:
Du føler at tiden ikke alltid strekker til fordi du enten har litt i overkant mye ansvar alene, eller kanskje din kollega er i permisjon eller sykemeldt? Mye av tiden din brukes på enkle oppgaver du gjerne skulle satt bort, som for eksempel sette opp og publisere stillingsannonser, sende bekreftelser på innkomne søknader inkludert gi avslag, screene aktuelle kandidater og holde i organiseringen av intervjuprosesser.

Du håndterer også onboarding prosesser hvor en del av tiden din går til koordinering, fylle inn kontraktsmaler og hente inn signaturer. Du ser at mange av oppgavene du sitter med ikke kan delegeres internt i bedriften, da ansettelsesprosesser oftest er konfidensielle.

HVORDAN KAN DU ENDRE DIN HVERDAG?
Du har lenge tenkt at du kunne delegere bort enkelte av oppgavene du sitter med, men det er ikke nok arbeid til å fylle en fast stilling. Eller kanskje bedriften ikke ønsker å ansette noen for øyeblikket.

Assistly kan hjelpe deg og din bedrift som HR-assistent enten ved behov eller jevnlig. Vi kan ta oss av visse oppgaver, slik at du får mulighet til å prioritere annerledes. Vi kan for eksempel bistå ved å ta imot og screene søknader, kalle inn til intervjuer, oppdatere og vedlikeholde personalhåndbok og hjelpe deg med kontraktsprosesser. Vi har selvsagt 100 % taushetsplikt og er opptatt av GDPR og personvern.

Ta kontakt med oss i dag, så forteller vi deg hvordan vi kan hjelpe deg – selvsagt helt uforpliktende.

Noen andre av våre tjenester inkluderer: 
Personlig assistent: E-post håndtering, møtebookinger, følge opp kunder, booke reiser/hotell, bestille blomster etc. 
Tekstbehandling: Korrektur, transkribere lyd til tekst, korte oversettelser, legge ut ferdige innlegg på SoMe. 
Dokumenthåndtering: Kundekontrakter, reiseregninger, PPT/Word, skrive rapporter og referater.
Rekrutteringsarbeid: Legge ut annonser, motta og sortere søknader, kontakt med søkere, booke intervjuer.
Annet: Event organisering, online research XX